May 30, 2023

नोटा कशा तयार केल्या जातात, कागदाऐवजी काय वापरले जाते? जाणून घ्या

50, 100, 500 किंवा 2 हजारच्या नोटा वापरतो.

पण तुमच्या मनात विचार येतो का की, नोटा कशापासून बनवल्या जातात. नोटा फक्त कागदापासून बनवल्या जातात असे अनेकांचे म्हणणे आहे. पण नोटा बनवण्यासाठी कागदाचा वापर केला जात नाही. नोटा कशा बनवल्या जातात? समजून घेऊ

रोखण्यासाठी आहे. RBI देखील वेळोवेळी नोटा बदलत असते. ही वैशिष्ट्ये खऱ्या आणि बनावट नोटा ओळखतात. भारतात नोटा जारी करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे आहे. कलम 22 अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेला हा अधिकार मिळाला आहे.

सुरक्षिततेसाठी प्लास्टिकचा धागा : भारतीय चलनात सुरक्षा वैशिष्ट्यासाठी धातूच्या धाग्याऐवजी प्लास्टिकचा धागा वापरला जातो. या धाग्यांमध्ये काही छापील शब्द वापरले आहेत, ज्यांची प्रत अद्याप आलेली नाही. 1990 नंतर अनेक देशांनी सुरक्षेसाठी नोटांमध्ये प्लास्टिकचा धागा वापरण्यास सुरुवात केली.